Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
19.01.2021

Kampanja za smanjenje otpada - Trash Hack

Kampanja za smanjenje otpada - Trash Hack

Fondacija za obrazovanje o životnoj sredini (FEE) i UNESCO mreža udruženih škola (ASPnet) su pokrenule kampanju kako bi podstakle škole da se uključe u akciono učenje o otpadu, upravljanju otpadom i, uopšte, o održivom razvoju. Prijave se mogu podnijeti u periodu od 18. januara do 25. marta 2021.19.01.2021.

Kampanja za smanjenje otpada - Trash Hack

Kampanja za smanjenje otpada - Trash Hack

Fondacija za obrazovanje o životnoj sredini (FEE) i UNESCO mreža udruženih škola (ASPnet) su pokrenule kampanju kako bi podstakle škole da se uključe u akciono učenje o otpadu, upravljanju otpadom i, uopšte, o održivom razvoju. Prijave se mogu podnijeti u periodu od 18. januara do 25. marta 2021.


Aktuelnosti

19.01.2021.

Kampanja za smanjenje otpada - Trash Hack

Kampanja za smanjenje otpada - Trash Hack

Fondacija za obrazovanje o životnoj sredini (FEE) i UNESCO mreža udruženih škola (ASPnet) su pokrenule kampanju kako bi podstakle škole da se uključe u akciono učenje o otpadu, upravljanju otpadom i, uopšte, o održivom razvoju. Prijave se mogu podnijeti u periodu od 18. januara do 25. marta 2021.

više...
29.12.2020.

Realizacija međunarodnog programa Eko-škole u 2020. godini

Realizacija međunarodnog programa Eko-škole u 2020. godini

Na poziv Zavoda za školstvo, ove godine se za pilotiranje međunarodnog programa Eko-škole prijavilo 7 vaspitno-obrazovnih ustanova.Za njih je organizovana online prezentacija programa na kojoj su njihovi predstavnici dobili i konkretna uputstva o realizaciji programa.

više...
28.12.2020.

#EcoSchoolsStayActive WaSH kampanja

#EcoSchoolsStayActive WaSH kampanja

Eko-škole su objavile rezultate u okviru #EcoSchoolsStayActive WaSH kampanje. Prva nagrada je pripala radu iz Portugala – “Water doesn't fall from the sky”

više...
21.12.2020.

Obavještenje za realizatore programa stručnog usavršavanja nastavnika

Obavještenje za realizatore programa stručnog usavršavanja nastavnika

Odlukama Nacionalnog savjeta za obrazovanje br. 10903-119/20-2472/48 i br. 10903-119/20-4134/3 od 16. juna i 15 septembra 2020. godine, Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2019/2020. i 2020/2021. godinu je dopunjen programima za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, opšte srednje i srednje stručno obrazovanje.

više...
15.12.2020.

Sajam ptica Kolumbija 2021

Sajam ptica Kolumbija 2021

Fondacija za obrazovanje o životnoj sredini (FEE) poziva na Sajam ptica Kolumbija 2021 (https://colombiabirdfair.com/), koji će se održati virtuelno od 11. do 14. februara 2021. Tema Sajma ptica je Sprečavanje izumiranja.Organizatori pozivaju učenike uzrasta od 10 do 16 godina, koja učestvuju u programima Eko-škole i Učimo o šumama, da pošalju snimljeni video materijal u trajanju ne dužem od 20 minuta,

više...

Multimedija

16.03.15 video1-11 (1)
16.03.15 video1-22
16.03.15 Adriatic IPA
03.09.14 NEW Title 35-1
03.09.14 NEW Title 20-1
02.09.14 NEW Title 37
02.09.14 NEW Title 36
02.09.14 NEW Title 34
02.09.14 NEW Title 33
02.09.14 NEW Title 32