Manja slova Veća slova RSS
>

„Škole: partneri za budućnost“

„Škole: partneri za budućnost“
Datum objave: 25.02.2020 13:06 | Autor: Zavod za školstvo

Ispis Štampaj stranicu


U okviru inicijative „Škole: partneri za budućnost“, Služba za pedagošku razmjenu Stalne konferencije ministara kulture (KMK) u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova SR Njemačke sprovodi programe usavršavanja za nastavnice i nastavnike njemačkog jezika. Ponuda za usavršavanje se odnosi prije svega na nastavnice i nastavnike:

• koji predaju njemački kao strani jezik sa fondom od najmanje 12 časova sedmično na sekundarnom nivou (I ili II) (za kurseve usavršavanja uzrast učenika je između 10 i 18 godina, za program hospitacije između 6 i 18 godina)
• koji su još na početku profesionalnog puta, ali posjeduju najmanje tri godine predavačkog iskustva nakon završenih studija;
• koji raspolažu dobrim znanjem njemačkog jezika (C1 – nivo u skladu sa Evropskim referentnim okvirom), kako bi aktivno učestvovali na predavanjima i hospitaciji u školi);
• koji u posljednje dvije godine nijesu učestvovali na nekom od programa usavršavanja u Njemačkoj,
• koji su završili studije njemačkog jezika u zemlji porijekla.

U dodatku je priložena dokumentacija za prijavu za program hospitacija i usavršavanja za kandidatkinje i kandidate. ( prilog 1.    prilog 2.    prilog 3.    prilog 4. )

Prijavna dokumentacija se dostavlja Ambasadi SR Njemačke u Crnoj Gori do 05. marta 2020. godine.