>

Predstavljanje instruktivno-edukativnog materijala za inkluzivni rad i učenje

Predstavljanje instruktivno-edukativnog materijala za inkluzivni rad i učenje
Datum objave: 17.11.2016 13:35 | Autor: zavod za skolstvo

Ispis Štampaj stranicu


Instruktivno-edukativni nastavni materijal za inkluzivni rad i učenje u školama kreiran je s ciljem
poboljšanja inkluzivne kulture, politike i prakse. Stručnjaci za pojedine smetnje i teškoće u razvoju: predstavnici redovnih škola (defektolozi i nastavnici), resursnih centara (defektolozi) i obrazovnih institucija su uradili check - liste kojima se vrednuje razvojno postignuće djeteta (prema svakoj smetnji), ishodi učenja i predlažu akrivnosti i metodski postupci kao odgovor nastavnog procesa na potrebe naših učenika u skladu sa IROP-om.

Kako bi se osnažile kompetencije stručnih timova i nastavnog osoblja škola za rad sa učenicima sa smetnjama i teškoćama u razvoju, organizovane su i realizovane regionalne obuke – edukativne prezentacije za pradstavnike stručnih službi osnovnih škola.

Edukativna prezentacija održana je 24. oktobra 2016. godine za osnovne škole sa primorja u Resursnom centru za sluh i govor, Kotor. Za osnovne škole iz Nikšića i Danilovgrada, prezentacija je održana 26. oktobra 2016. godine u JU OŠ “Luka Simonović”. Za osnovne škole iz Podgorice i Cetinja prezentacija je održana 2. novembra 2016. godine u JU OŠ “21. maj”, dok je za osnovne škole sa sjevera prezentacija održana 11. novembra 2016. u JU OŠ “Dušan Korać” u Bijelom Polju.