>

Програм „Побољшање вјештина читања и писања путем унапређења квалитета наставе и учења“

Програм „Побољшање вјештина читања и писања путем унапређења квалитета наставе и учења“
Датум објаве: 14.05.2018 14:41 | Аутор: Завод за сколство

Испис Штампај страницу


У склопу програма "Побољшање вјештина читања и писања путем унапређења квалитета наставе и учења", који спроводи Завод за школство уз подршку Уницефа, реализована су четири семинара за наставнике и стручне сараднике која за циљ имају унапређивање компетенција наставника у пружању адекватне помоћи ученицима са тешкоћама у учењу. Едукацијама је обухваћено 90 наставника из 24 основне школе (професори разредне наставе и стручни сарадници).

Програм Путоказ (тест-инструментариј за препознавање тешкоћа у процесу овладавања вјештинама читања и писања је акредитован од Националног савјета за образовање и налази се у Каталогу програма стручног усавршавања наставника за школску 2017/2018. и 2018/19. годину под бројем 315.

У 25 основних школа, након обуке, наставници су извршили процјену предчиталачких и вјештина читања и писања код ученика И циклуса основношколског образовања. Услиједила је примјена Методичких модела за побољшање вјештина читања и писања путем унапређења квалитета наставе и учења у И циклусу основношколског образовања.

Тим за мониторинг осмислио је формулар за мониторинг примјене Методичких модела у настави.
Планирано је да током маја и јуна 2018. године тим за мониторинг обиђе 13 школа да би утврдио којом динамиком, са којим резултатима су предвиђене активности спроведене, сумира и објави добијене резултате.

Запажања наставника/ца након обуке ПУТОКАЗ:

Наставници/е сматрају да су добили изузетно користан материјал који подстиче мотивисаност и заинтересованост ученика. Посебан напредак се огледа код ученика који нису имали адекватан подстицај и стимулацију у породици када је ријеч о предчиталачким вјештинама. Низ разноврсних активности пружају могућност наставницима да их примјењују и прилагођавају индивидуалним потребама ученика.
Подстицање предчиталачких вјештина и препознавање слова олакшава рад и напредовање ученика током другог разреда када се ученици сусрећу са великим бројем задатака и кратким временом за постизање тако важног циља као што је описмењавање на коме се темељи даље учење.
Посебна вриједност материјала огледа се у могућности коришћења за индивидуални рад са ученицима који показују веће тешкоће у фонолошком сазријевању, односно развоју предчиталачких вјештина.

Једноставни текстови, тематски груписани, везани за свакодневне животне ситуације, подршка су у раду наставницима, скраћују вријеме припреме адекватног материјала за рад. Посебно вриједним, наставници сматрају, питања која слиједе након текста, а чији је задатак провјера разумијевања прочитаног и писмено изражавање ученика.

Приче у слици буде креативност код ученика, развијају способност писања плана приче и проширивање садржаја приче према личном афинитету, богате рјечник и буде инспирације за осмишљавање својих сликовних прича, коришћење писаног језика и развој писмености на најранијем узрасту.

Методички модели су користан, инспиративан и подстицајан материјал који иницира креативност наставника за израду разноврсног дидактичког материјала намијењеног овладавању базичним вјештинама читања и писања у складу с могућностима и карактеристикама ученика.

Добијени резултати указују на важност примјене Методичких модела и препорука за рад учитељима у И циклусу школовања, па смо сматрали битним наставак едукације за учитеље из школа које имају велики број ученика са сметњама и тешкоћама у учењу, као и ученика са посебним образовним потребама.