Актуелности

23.05.2018.

Едукације наставника и примјена ДАИСY уџбеника у раду с ученицима с посебним образовним потребама

Едукације наставника и примјена ДАИСY уџбеника у раду с ученицима с посебним образовним потребама ДАИСY је акроним од Дигитал Аццессибле Информатион Сyстем, а ријеч је о мултимедијалном издању штампане књиге, комбинацији аудио-визуелног текста. Уџбеници у ДАИСY формату нуде читалачко искуство свим ученицима који, из било ког разлога, не могу да читају одштампани текст, али их могу користити и остали ученици у свакодневној настави који треба да увјежбају вјештину пажљивог слушања. Превасходно су намијењени дјеци са сметњама вида, потом дјеци с потешкоћама у читању и писању, са интелектуалним сметњама, ученицима који имају проблема с разумијевањем прочитаног, који не читају течно или читају споро, који с тешкоћама читају дуги текст.

14.05.2018.

Програм „Побољшање вјештина читања и писања путем унапређења квалитета наставе и учења“

Програм „Побољшање вјештина читања и писања путем унапређења квалитета наставе и учења“

У склопу програма "Побољшање вјештина читања и писања путем унапређења квалитета наставе и учења", који спроводи Завод за школство уз подршку Уницефа, реализована су четири семинара за наставнике и стручне сараднике, која за циљ имају унапређивање компетенција наставника у пружању адекватне помоћи ученицима са тешкоћама у учењу. Едукацијама је обухваћено 90 наставника из 24 основне школе (професори разредне наставе и стручни сарадници).

18.11.2016.

Представљање резултата пројекта „Индексом до инклузивне културе у образовно-васпитним установама у Црној Гори“

Представљање резултата пројекта „Индексом до инклузивне културе у образовно-васпитним установама у Црној Гори“

Под покровитељством Министарства просвјете, Завода за школство и Саве тхе цхилдрен, организован је завршни догађај пројекта „Индексом до инклузивне културе у образовно-васпитним установама у Црној Гори“. Развој инклузивног образовања је један од дефинисаних приоритета реформе образовања у Црној Гори.

17.11.2016.

Представљање инструктивно-едукативног материјала за инклузивни рад и учење

Представљање инструктивно-едукативног материјала за инклузивни рад и учење

Инструктивно-едукативни наставни материјал за инклузивни рад и учење у школама креиран је с циљем побољшања инклузивне културе, политике и праксе. Стручњаци за поједине сметње и тешкоће у развоју: представници редовних школа (дефектолози и наставници), ресурсних центара (дефектолози) и образовних институција су урадили цхецк - листе којима се вреднује развојно постигнуће дјетета (према свакој сметњи), исходи учења и предлажу акривности и методски поступци као одговор наставног процеса на потребе наших ученика у складу са ИРОП-ом.

25.11.2015.

“Регионална подршка инклузивном образовању у југоисточној Европи” Пројекат Европске Уније и Савјета Европе

“Регионална подршка инклузивном образовању у југоисточној Европи”  Пројекат Европске Уније и Савјета Европе

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине било је домаћин Конференције која је одржана у згради Парламента, а чиниле су је три тијела: мрежи наставника (ТеацхерНет), мрежи школа (Сцхоолнет) и мрежи политика (ПолицyНет) из седам земаља региона југоисточне Европе (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Косово, Македонија, Србија) као и регионалне и међународне стручњаке на пољу образовања. Циљеви конференције су истицање успјеха земаља учесница на пољу инклузивног образовања као и промовисање препорука сваке од чланице на унапрјеђењу инклузивне културе

04.06.2015.

Нова форма Индивидуалног развојно-образовног програма ИРОП-а и Индивидуални транзициони план ИТП

Нова форма Индивидуалног развојно-образовног програма ИРОП-а и Индивидуални транзициони план ИТП

У склопу Пројекта: ,,Свеобухватна подршка континуитету инклузивног образовања“ који се реализује од стране Министарства просвјете уз подршку УНИЦЕФ-а, а на основу приоритета датих Стратегијом инклузивног образовања(2014-2018), креирана је нова форма ИРОП-а и Индивидуални транзициони план. У образовно-васпитним установама за ђецу с посебним образовним потребама која су усмјерена у инклузивно образовање, израђују се индивидуанил развојно-образовни програми. ИРОП је писани документ који се ради појединачно за свако дијете. Заснива се на динамичкој процјени функционисања ђетета, актуелног и планираног нивоа знања и вјештина. Он је скуп свих ђететових особина и потреба из којих произилазе циљеви предметног програма. Међутим, поједини наставници као императив доживљавају испуњење постављених стандарда и очекиваних исхода знања усљед недовољне сигурности и самопоуздања код креирања и имплементације ИРОП-а, а који представља окосницу рада с ђецом с посебним образовним потребама.

03.11.2014.

ИИ Годишња Конференција под називом “Инклузивно образовање у пракси”

ИИ Годишња Конференција под називом “Инклузивно образовање у пракси”

Делегација Црне Горе учествовала је на ИИ Годишњој Конференцији под називом “Инклузивно образовање у пракси”. Осим представника Министарства просвјете и Завода за школство, Конференцији су присуствовали и представници 7 школа укључених директно у овај пројекат: ЈУ ОШ „Вук Караџић“, Подгорица; ЈУ ОШ „Мустафа Пећанин“, Рожаје; ЈУ ОШ „Милева Лајовић Лалатовић“, Никшић; Средња стручна школа „Сергије Станић“, Подгорица; Средња мјешовита школа „Иван Горан Ковачић“, Херцег Нови, Средња мјешовита школа „Бећо Башић“, Плав; Гимназија „Танасије Пејатовић“, Пљевља.

15.05.2014.

Пројекат подршке инклузивном образовању

Пројекат подршке инклузивном образовању

"Регионална подршка инклузивном образовању" заједнички пројекат Европске Уније и Савјета Европе одржан је у хотелу Еуропа, Сарајево, Босна и Херцеговина 6.03.2014. Пројект " Регионална подршка инклузивном образовању " промовише концепт инклузивног образовања у југоисточној Европи ( Албанија , Босна и Херцеговина , Хрватска , Црна Гора, Србија , " бивша Југословенска Република Македонија" и Косово) као принцип реформе која поштује и задовољава различитости међу свим ученицима , с посебним фокусом на оне који су у већем ризику од маргинализације и искључености . Пројктом су обухваћено 49 школа, из сваке земље по 7 школа.