Aktuelnosti

23.05.2018.

Edukacije nastavnika i primjena DAISY udžbenika u radu s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama

Edukacije nastavnika i primjena DAISY udžbenika u radu s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama DAISY je akronim od Digital Accessible Information System, a riječ je o multimedijalnom izdanju štampane knjige, kombinaciji audio-vizuelnog teksta. Udžbenici u DAISY formatu nude čitalačko iskustvo svim učenicima koji, iz bilo kog razloga, ne mogu da čitaju odštampani tekst, ali ih mogu koristiti i ostali učenici u svakodnevnoj nastavi koji treba da uvježbaju vještinu pažljivog slušanja. Prevashodno su namijenjeni djeci sa smetnjama vida, potom djeci s poteškoćama u čitanju i pisanju, sa intelektualnim smetnjama, učenicima koji imaju problema s razumijevanjem pročitanog, koji ne čitaju tečno ili čitaju sporo, koji s teškoćama čitaju dugi tekst.

14.05.2018.

Program „Poboljšanje vještina čitanja i pisanja putem unapređenja kvaliteta nastave i učenja“

Program „Poboljšanje vještina čitanja i pisanja putem unapređenja kvaliteta nastave i učenja“

U sklopu programa "Poboljšanje vještina čitanja i pisanja putem unapređenja kvaliteta nastave i učenja", koji sprovodi Zavod za školstvo uz podršku Unicefa, realizovana su četiri seminara za nastavnike i stručne saradnike, koja za cilj imaju unapređivanje kompetencija nastavnika u pružanju adekvatne pomoći učenicima sa teškoćama u učenju. Edukacijama je obuhvaćeno 90 nastavnika iz 24 osnovne škole (profesori razredne nastave i stručni saradnici).

18.11.2016.

Predstavljanje rezultata projekta „Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori“

Predstavljanje rezultata projekta „Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori“

Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo i Save the children, organizovan je završni događaj projekta „Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori“. Razvoj inkluzivnog obrazovanja je jedan od definisanih prioriteta reforme obrazovanja u Crnoj Gori.

17.11.2016.

Predstavljanje instruktivno-edukativnog materijala za inkluzivni rad i učenje

Predstavljanje instruktivno-edukativnog materijala za inkluzivni rad i učenje

Instruktivno-edukativni nastavni materijal za inkluzivni rad i učenje u školama kreiran je s ciljem poboljšanja inkluzivne kulture, politike i prakse. Stručnjaci za pojedine smetnje i teškoće u razvoju: predstavnici redovnih škola (defektolozi i nastavnici), resursnih centara (defektolozi) i obrazovnih institucija su uradili check - liste kojima se vrednuje razvojno postignuće djeteta (prema svakoj smetnji), ishodi učenja i predlažu akrivnosti i metodski postupci kao odgovor nastavnog procesa na potrebe naših učenika u skladu sa IROP-om.

25.11.2015.

“Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju u jugoistočnoj Evropi” Projekat Evropske Unije i Savjeta Evrope

“Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju u jugoistočnoj Evropi”  Projekat Evropske Unije i Savjeta Evrope

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine bilo je domaćin Konferencije koja je održana u zgradi Parlamenta, a činile su je tri tijela: mreži nastavnika (TeacherNet), mreži škola (Schoolnet) i mreži politika (PolicyNet) iz sedam zemalja regiona jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija) kao i regionalne i međunarodne stručnjake na polju obrazovanja. Ciljevi konferencije su isticanje uspjeha zemalja učesnica na polju inkluzivnog obrazovanja kao i promovisanje preporuka svake od članice na unaprjeđenju inkluzivne kulture

04.06.2015.

Nova forma Individualnog razvojno-obrazovnog programa IROP-a i Individualni tranzicioni plan ITP

Nova forma Individualnog razvojno-obrazovnog programa IROP-a i Individualni tranzicioni plan ITP

U sklopu Projekta: ,,Sveobuhvatna podrška kontinuitetu inkluzivnog obrazovanja“ koji se realizuje od strane Ministarstva prosvjete uz podršku UNICEF-a, a na osnovu prioriteta datih Strategijom inkluzivnog obrazovanja(2014-2018), kreirana je nova forma IROP-a i Individualni tranzicioni plan. U obrazovno-vaspitnim ustanovama za đecu s posebnim obrazovnim potrebama koja su usmjerena u inkluzivno obrazovanje, izrađuju se individuanil razvojno-obrazovni programi. IROP je pisani dokument koji se radi pojedinačno za svako dijete. Zasniva se na dinamičkoj procjeni funkcionisanja đeteta, aktuelnog i planiranog nivoa znanja i vještina. On je skup svih đetetovih osobina i potreba iz kojih proizilaze ciljevi predmetnog programa. Međutim, pojedini nastavnici kao imperativ doživljavaju ispunjenje postavljenih standarda i očekivanih ishoda znanja usljed nedovoljne sigurnosti i samopouzdanja kod kreiranja i implementacije IROP-a, a koji predstavlja okosnicu rada s đecom s posebnim obrazovnim potrebama.

03.11.2014.

II Godišnja Konferencija pod nazivom “Inkluzivno obrazovanje u praksi”

II Godišnja Konferencija pod nazivom “Inkluzivno obrazovanje u praksi”

Delegacija Crne Gore učestvovala je na II Godišnjoj Konferenciji pod nazivom “Inkluzivno obrazovanje u praksi”. Osim predstavnika Ministarstva prosvjete i Zavoda za školstvo, Konferenciji su prisustvovali i predstavnici 7 škola uključenih direktno u ovaj projekat: JU OŠ „Vuk Karadžić“, Podgorica; JU OŠ „Mustafa Pećanin“, Rožaje; JU OŠ „Mileva Lajović Lalatović“, Nikšić; Srednja stručna škola „Sergije Stanić“, Podgorica; Srednja mješovita škola „Ivan Goran Kovačić“, Herceg Novi, Srednja mješovita škola „Bećo Bašić“, Plav; Gimnazija „Tanasije Pejatović“, Pljevlja.

15.05.2014.

Projekat podrške inkluzivnom obrazovanju

Projekat podrške inkluzivnom obrazovanju

"Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju" zajednički projekat Evropske Unije i Savjeta Evrope održan je u hotelu Europa, Sarajevo, Bosna i Hercegovina 6.03.2014. Projekt " Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju " promoviše koncept inkluzivnog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi ( Albanija , Bosna i Hercegovina , Hrvatska , Crna Gora, Srbija , " bivša Jugoslovenska Republika Makedonija" i Kosovo) kao princip reforme koja poštuje i zadovoljava različitosti među svim učenicima , s posebnim fokusom na one koji su u većem riziku od marginalizacije i isključenosti . Projktom su obuhvaćeno 49 škola, iz svake zemlje po 7 škola.