Мања слова Већа слова РСС

Стварање услова за инклузивно образовање представља дио цјелокупне реформе васпитно-образовног система и подразумијева стварање образовних институција које ће излазити у сусрет потребама и могућностима све дјеце. Разлози за инклузију су бројни, као и користи које од овог процеса имају сви њени учесници.

 

Промјене које су отпочеле већ од 1997. године на нивоу предшколског васпитања и образовања реализацијом пројекта „Вртић и школа по мјери дјетета“, који су партнерски реализовале НВО (Саве тхе Цхилдрен, УНИЦЕФ, Педагошки центар Црне Горе) и Министарство просвјете и науке Црне Горе, представљају прве покушаје у стварању услова за инклузивно образовање у Црној Гори.

 

Септембра 1998. године кренуло се са пилот пројектом „Интеграција дјеце са сметњама у развоју у редовне групе вртића“. Тада је укључено четворо дјеце у двије васпитне групе у Подгорици. Школске 1999/2000. године укључено је десеторо дјеце, а школске2000/2001.године је поред четрнаесторо дјеце у девет васпитних група у Подгорици било укључено још шеснаесторо дјеце у седам општина (Беране, Бијело Поље, Пљевља , Цетиње, Бар ,Котор и Херцег Нови). Тако да је 2001/2002. године овом пројекту приступило још седам општина (Никшић, Плав, Мојковац, Даниловград, Улцињ, Тиват и Будва), а у 23 групе вртића укључено је 46 дјеце са тешкоћама у развоју.

Закон о образовању дјеце са посебним потребама усвојен је 2004. године и слиједи, углавном, реформске одлуке, препоруке и стандарде европског законодавства у овој области. Прелаз са конвенционалних образовних модела ка инклузији је дуготрајан процес. Сви образовни ресурси заједнице (кадровски, организациони и материјални) морају бити ангажовани током реализације инклузивног модела образовања.

 

Фински пројекат Ка инклузивном образовању реализован у периоду 2006-2008. обухватио је 40 директора школа и помоћника директора, 38 савјетника за побољшање процеса образовања из Завода за школство, 39 наставника и других стручњака.

Према члану 19 Закона о васпитању и образовању дјеце са посебним потребама и према Правилнику о критеријумима за одређивање облика и степена недостатка сметње односно поремећаја дјеце и младих са посебним потребама и начину укључивања у образовне програме формирају се 2008. године локалне комисије за усмјеравање. Формиране су првостепене комисије за усмјеравање дјеце са посебним потребама. Комисије дају приједлог за усмјеравање у одговарајући образовни програм, предшколску установу, школу или посебну установу у коју се дијете са посебном образовном потребом укључује. У сарадњи са УНИЦЕФ-ом реализује се пројекат „ Едукација за комисије за усмјеравање дјеце са посебним потребама у васпитно-образовни систем“, са циљем да се олакша укључивање дјеце у васпитно-образовни процес. Формиране су радне групе за израду радних инструмената, дефинисање Приручника за рад Комисија. Формирана је и координира са радом другостепена комисија за усмјеравање дјеце са посебним образовним потребама.

Општи циљ Стратегије за инклузивно образовање, коју је усвојила Влада Црне Горе 2008. године, састоји се у томе да се осигура и промовише квалитетно и приступачно образовање за сву дјецу и младе са посебним потребама у образовању, а у складу са њиховим интересима, способностима и потребама.

Ради помоћи у васпитању и образовању дјеце са посебним потребама у Заводу за школство се организују специјализоване и мобилне службе које сарађују са предшколским установама, школама, родитељима и здравственим установама, ради пружања додатне и друге стручне помоћи , а у складу са рјешењем о усмјеравању.

 

У Каталогу програма за стручно усавршавање наставника за школску 2010/11. годину, објављени су сљедећи програми за Инклузивно образовање:

- Специфичност образовног рада са ученицима са посебним потребама

- Ка потпуној инклузији

- Прилагођавање математичког садржаја ученицима са посебним потребама

- Индекс за инклузивност

- Улога педагога у инклузивним програмима

- Инклузивно образовање у основним школама. Рад са ученицима са интелектуалним потешкоћама

- Интеграција ромске дјеце у вртиће и основне школе, подршка укључивању, образовањем против предрасуда.