Manja slova Veća slova RSS

Zastupljenost izbornih predmeta u gimnaziji – školska 2009/10. godine

Zastupljenost izbornih predmeta u osnovnoj školi – školska 2009/10. godine

Zastupljenost izbornih predmeta u gimnaziji – školska 2010/11. godine

Zastupljenost izbornih predmeta u osnovnoj školi – školska 2010/11. godine

Zastupljenost izbornih predmeta u gimnaziji – školska 2011/12. godine

Zastupljenost izbornih predmeta u osnovnoj školi – školska 2012/13. godine

Zastupljenost izbornih predmeta u gimnaziji - školska 2012/13. godina

Zastupljenost izbornih predmeta u osnovnoj školi – školska 2014/15. godine

.

 


 

Istraživanja o izbornim predmetima

Izborni predmeti imaju, pored funkcionalnog usmjerenja za sticanje znanja iz oblasti koje individualno interesuju učenike/ce i roditelje, i demokratsku komponentu. Otvarajući mogućnost izbora postižemo da učenici/e utiču na promjenu tradicionalne klime u školi i društvu u cjelini. Poznato je da se samo preko obrazovanja u „otvorenoj školi“ utiče na demokratske promjene u društvu. Škola preko izbornih predmeta u velikoj mjeri omogućava učenicima/ama da razviju svoje potencijale, znanja, vještine, sposobnosti, i da se sami/e uče demokratskim ulogama u društvu.

 

Izborni predmeti se nude učenicima/ama u trećem ciklusu osnovne škole – u sedmom, osmom i devetom razredu. Učenici/e su obavezni/e da izaberu onoliko izbornih predmeta u pojedinom razredu koji obezbjeđuje fond od pet časova sedmično.

 

Škola je dužna da učenicima/ama jednog razreda ponudi najmanje pet izbornih predmeta, od kojih jedan mora biti strani jezik koji učenici/e ne izučavaju počev od četvrtog razreda kao redovan predmet. Učenici/e u dogovoru sa svojim roditeljima biraju one predmete koji im odgovaraju i koji će ih pripremiti za dalje školovanje. Prema tome, izbor sa sobom nosi i odgovornost za ono što se izabere.

 

Kada učenici/e izaberu predmete i formiraju se grupe na nivou škole, izabrani predmeti se tretiraju kao redovni što, između ostalog, znači da ocjene iz izbornih predmeta učestvuju ravnopravno u određivanju uspjeha učenika/ca.

 

Kada učenici/e izaberu neki od predmeta koji se izučavaju tri godine (u ovu grupu predmeta spadaju isključivo strani jezici), u obavezi su da taj predmet uče u sedmom, osmom i devetom razredu.

 

Sama kategorija u kojoj se nalaze jednogodišnji predmeti vezani za razred podrazumijeva da se oni nude učenicima/ama samo u određenom razredu i da se izučavaju samo jednu godinu.

Jednogodišnji predmeti koji nijesu vezani za razred, mogu da budu ponuđeni učenicima/ama sva tri razreda. Takođe, treba imati u vidu da se za ovu kategoriju izbornih predmeta, može formirati grupa od učenika/ca različitih razreda. Prilikom opredjeljivanja učenika/ca za izborne predmete koji nijesu vezani za razred, treba imati u vidu činjenicu da se učenik/ca ne može opredijeliti za isti predmet u dva razreda. Dakle, učenici/e se opredjeljuju za izborne predmete u šestom, sedmom i osmom razredu za naredni razred tj. za sedmi, osmi i deveti razred.

 

Prema Nastavnom planu opšte gimnazije, koji se primjenjuje od školske 2006/07. godine, učenik/ca ima: tri časa obaveznih izbornih predmeta (u daljem tekstu: OIP) u 1. razredu, tri časa u 2. razredu, šest časova u 3. razredu i osam časova u 4. razredu.

 

Učenik/ca bira sa liste OIP one predmete koji su u skladu sa njegovim/njenim sklonostima i interesovanjima. Pri tome, učenik/ca treba da razmišlja o svom maturskom ispitu, a samim tim i daljem univerzitetskom školovanju.

 

Krajem svake nastavne godine u gimnaziji je potrebno formirati obrazovne grupe za nastavu OIP u narednoj školskoj godini. Ovo je izuzetno bitna aktivnost škole zato što su učeniku/ci 2, odnosno 3. razreda izbor i izučavanje odgovarajućih OIP-a u 3, odnosno 4. razredu neophodni za ispunjavanje maturskog standarda. S druge strane, škola treba da za jednu školsku godinu organizuje nastavu OIP-a u svim razredima.

Zavod za školstvo, odnosno Odsjek za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema početkom septembra realizuje istraživanje, čiji je cilj da se da pregled izbora učenika/ca po školama, predmetima i godinama i ukupno, za osnovnu školu i gimnaziju.