Мања слова Већа слова РСС
 ПРАВИЛНИК о садржају, облику и начину утврђивања квалитета образовно-васпитног рада у установама

 Методологија за екстерну евалуацију васпитно-образовног рада 


Препоруке за израду Акционог плана у образовно-васпитним установама

Годишњи извјештај о квалитету рада образовно-васпитних установа обухваћених редовним надзором у 2015.години

Годишњи извјештај о квалитету рада образовно-васпитних установа обухваћених редовним надзором у 2016.години

Годишњи извјештај о квалитету рада образовно-васпитних установа обухваћених редовним надзором у 2017. години.


Годишњи извјештај о квалитету рада образовно-васпитних установа обухваћеним редовним надзором у 2018. години

Годишњи извјестај о квалитету рада образовно-васпитних установа обухваћеним редовним надзором у 2019. години

Годишњи извјестај о квалитету рада образовно-васпитних установа обухваћеним редовним надзором у 2020. години

 

Упутство за самоевалуацију школа

Профил надзорне службе