Manja slova Veća slova RSS

PRNŠ

Mentorstvo

Viša zvanja

Treneri

Direktori obrazovno-vaspitnih ustanova

Kalendar programa obuke


Profesionalni razvoj nastavnika jeste dugoročan integrativni proces tokom kojeg se kroz učenje, praktičan rad i istraživačku djelatnost razvijaju i unapređuju znanja, vještine i sposobnosti pojedinca. Prolazeći kroz ovaj proces nastavnik postaje praktičar koji promišlja i u skladu sa svojim potrebama i potrebama škole postavlja ciljeve vlastitog profesionalnog razvoja.

Profesionalni razvoj nastavnika, u osnovi, jeste proces unapređivanja vještina i kompetencija u cilju unapređenja kvaliteta nastave, kao i učenja i postignuća učenika.

 

Preduslovi za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika:
- obrazovni sistem koji omogućava i podržava profesionalni razvoj,
- profesionalna i lična autonomija,
- ispoljavanje kreativnosti i inicijative u implementaciji promjena,
- nastava usmjerena na učenika,
- timski rad prilikom planiranja, pripreme, realizacije i analize nastavnog procesa,
- saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom,
- stalna procjena i samoprocjena sopstvenog rada,
- napredovanje u profesiji koje je stimulisano na različite načine.

 

 Profesionalni razvoj je rezultat međudejstva obuke i iskustva, tako da uključuje:
- formalno iskustvo (bazično obrazovanje, seminare, mentorstvo, radionice, profesionalna okupljanja),
- neformalno iskustvo (praćenje stručne literature, interneta, emisija posvećenih obrazovnim pitanjima),
- samoevaluaciju i istraživanje vaspitno-obazovne prakse.

Zašto je važan profesionalni razvoj?

Profesionalni razvoj nastavnika omogućava kontinuirano sticanje, proširivanje i produbljivanje znanja, razvijanje vještina i sposobnosti koje su relevantne za uspješnost nastavnih i vannastavnih aktivnosti učenika.
Isto tako, pruža mogućnost sticanja znanja i vještina kojima se obezbjeđuje kvalitetna i uspješna saradnja sa kolegama i upravom škole, kao i kvalitetan odnos sa roditeljima i lokalnom zajednicom. Takođe, omogućava pripremu za prihvatanje sistemskih promjena, njihovu uspješnu primjenu i aktivno učešće i inicijativnost u sprovođenju reforme.

Deset principa uspješnog profesionalnog razvoja nastavnika povezanih s unapređivanjem škole u cjelini (Craft, 2000):
1. Pojedincima teško mogu napredovati u statičnoj školi.
2. Škole se ne mogu mijenjati bez promjene onoga što rade nastavnici.
3. Ako nastavnici profesionalno napreduju samo individualno, onda, vjerovatno neće biti u stanju da promijene svoju školu.
4. Ponekad, kad se škole mijenjaju, nastavnici se ne mijenjaju zajedno s njima.
5. Organizacija koja uči sastoji se od pojedinaca koji uporedo sa izvršavanjem svojih osnovnih dužnosti, imaju mogućnost da uče.
6. Profesionalni razvoj nastavnika je kontinuiran proces koji počinje prvim, a završava se zadnjim danom njihove profesionalne prakse. To je učenje tokom čitavog života.
7. Usvajanje novih informacija i uspješno sučeljavanje s novim situacijama od centralnog je značaja za učenje tokom čitavog života.
8. Promjene su proces, a ne događaj.
9. Svaki pojedinac je nosilac promjena.
10. Teorije promjena i teorije obrazovanja potrebne su jedne drugima.