Мања слова Већа слова РСС

ПРНШ

Менторство

Виша звања

Тренери

Директори образовно-васпитних установа

Календар програма обуке


Професионални развој наставника јесте дугорочан интегративни процес током којег се кроз учење, практичан рад и истраживачку дјелатност развијају и унапређују знања, вјештине и способности појединца. Пролазећи кроз овај процес наставник постаје практичар који промишља и у складу са својим потребама и потребама школе поставља циљеве властитог професионалног развоја.

Професионални развој наставника, у основи, јесте процес унапређивања вјештина и компетенција у циљу унапређења квалитета наставе, као и учења и постигнућа ученика.

 

Предуслови за континуирани професионални развој наставника:
- образовни систем који омогућава и подржава професионални развој,
- професионална и лична аутономија,
- испољавање креативности и иницијативе у имплементацији промјена,
- настава усмјерена на ученика,
- тимски рад приликом планирања, припреме, реализације и анализе наставног процеса,
- сарадња са родитељима и локалном заједницом,
- стална процјена и самопроцјена сопственог рада,
- напредовање у професији које је стимулисано на различите начине.

 

 Професионални развој је резултат међудејства обуке и искуства, тако да укључује:
- формално искуство (базично образовање, семинаре, менторство, радионице, професионална окупљања),
- неформално искуство (праћење стручне литературе, интернета, емисија посвећених образовним питањима),
- самоевалуацију и истраживање васпитно-обазовне праксе.

Зашто је важан професионални развој?

Професионални развој наставника омогућава континуирано стицање, проширивање и продубљивање знања, развијање вјештина и способности које су релевантне за успјешност наставних и ваннаставних активности ученика.
Исто тако, пружа могућност стицања знања и вјештина којима се обезбјеђује квалитетна и успјешна сарадња са колегама и управом школе, као и квалитетан однос са родитељима и локалном заједницом. Такође, омогућава припрему за прихватање системских промјена, њихову успјешну примјену и активно учешће и иницијативност у спровођењу реформе.

Десет принципа успјешног професионалног развоја наставника повезаних с унапређивањем школе у цјелини (Црафт, 2000):
1. Појединцима тешко могу напредовати у статичној школи.
2. Школе се не могу мијењати без промјене онога што раде наставници.
3. Ако наставници професионално напредују само индивидуално, онда, вјероватно неће бити у стању да промијене своју школу.
4. Понекад, кад се школе мијењају, наставници се не мијењају заједно с њима.
5. Организација која учи састоји се од појединаца који упоредо са извршавањем својих основних дужности, имају могућност да уче.
6. Професионални развој наставника је континуиран процес који почиње првим, а завршава се задњим даном њихове професионалне праксе. То је учење током читавог живота.
7. Усвајање нових информација и успјешно сучељавање с новим ситуацијама од централног је значаја за учење током читавог живота.
8. Промјене су процес, а не догађај.
9. Сваки појединац је носилац промјена.
10. Теорије промјена и теорије образовања потребне су једне другима.