Programi obaveznih predmeta

Crnogorski-srpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost

Albanski jezik i književnost

Crnogorski jezik kao nematernji
Matematika

Engleski jezik

 
II Strani jezik

Ruski jezik 
Francuski jezik 
Italijanski jezik 
Njemački jezik 

 

Likovna kultura 
Muzička kultura 
Priroda i društvo
Poznavanje društva 
Istorija 
Geografija 
Priroda 
Biologija 
Hemija 
Fizika 
Informatika sa tehnikom 
Fizičko vaspitanje

 

 

Međupredmetne teme

Obrazovanje za održivi razvoj

Preduzetničko učenje

Okvir-Digitalna kompetencija

Obrazovanje u oblasti vanrednih situacija


Programi izbornih predmeta

Literarna i novinarska radionica 

Jezička radionica  

Uvod u kombinatoriku i teoriju brojeva

Geometrija 

Skupovi, relacije, funkcije 

Mjerenje u fizici

Hemija kroz eksperimente

Ljekovito bilje 

Izrada grafike i obrada slike i fotografije 

Uvod u programiranje

Zanimljiva geografija 

Istraživanje humanitarnog prava

Istorija religije

Evropska unija

Likovna radionica

Sport za sportiste

Vrednovanje prostora

Zdravi stilovi života

Preduzetništvo

Građansko vaspitanje

Muzička radionica

 

 

 

 

Slobodne aktivnosti 

 

Osnovi šaha

Šah 1

Šah 2

Oscilacije i talasi

Karakteristike morskog ekosistema

Računarska obrada i dizajn teksta

Izrada grafike i obrada slike i fotografije

Izrada multimedijalnih slajd prezentacija

Saobraćajno vaspitanje

Modelarstvo

Elektrotehnika

Elektronika, radio-tehnika i digitalne telekomunikacije

Ples

Profesionalna orjentacija 

 

 

 

Škola u prirodi

 

Smjernice za izradu programa i organizaciju škole u prirodi

Program Zimske škole u prirodi „SVI NA SKIJE- ČAROBNA ZIMA"

Cetinje jedna priča

 

 

Jutarnje okupljanje i produženi boravak

Jutarnje okupljanje i produženi boravak

 

Koncept programa prelaska iz vrtića u osnovnu školu

Koncept programa prelaska iz vrtića u osnovnu školu