Manja slova Veća slova RSSBIOLOGIJA, MATEMATIKA, OSNOVI TEHNIKE I INFORMATIKA

Nastavna tema: Gmizavci, prezentacija, nastavnice Jadranka Vujadinović, Nina Knežević i Ljubinka Radošević, OŠ "18 oktobar", Bioče

CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavna tema: Danas u našem mjestu, nastavnica Rajka Nikolić, OŠ”Meksiko”, Bar

Nastavna tema Savjeti stručnjaka, nastavnica Tanja Vujačić, OŠ "Druga osnovna škola", Budva

 

PRIRODA I DRUŠTVO

Nastavna tema: Priroda I razred, nastavnica, Slobodanka Mrvaljević, OŠ "Nikola Đurković", Radanovići

Nastavna tema: Živi svijet mog mjesta, nastavnice, Branka Perović i Nada Trebješanin, OŠ "Braća Ribar", Nikšić

 

ENGLESKI JEZIK

Nastavna tema: Healthy food day, nastavnica Lidija Vasić, OŠ "Njegoš", Kotor

 

LIKOVNA KULTURA

Izborni predmet Likovna radionica, nastavnica Snežana Lalović, OŠ "Štampar Makarije", Podgorica

 

GRAĐANSKO VASPITANJE

Nastavna tema: Lokalna zajednica, nastavnik Đuro Dabović, OŠ "Maršal Tito", Ulcinj

 

ISTORIJA

Nastavna tema: Praistorijska nalazišta u Crnoj Gori, nastavnik Đuro Dabović, OŠ "Maršal Tito, Ulcinj

 

FIZIKA

Nastavna tema: Energija i rad, nastavnica Marina Petrović, OŠ "Jugoslavija", Bar

Nastavna tema: Atmosferski i hidrostatički pritisak, nastavnica Marina Petrović, OŠ "Jugoslavija", Bar

 

PROJEKAT "DORUČKUJ ZDRAVLJE",  PRIPREME ZA NASTAVU, Matematika1, Matemetika 2, FizikaBiologija i Informatika