Manja slova Veća slova RSS
>

Istraživanje Globalnog centra za prilagođavanje klimatskim promjenama

Istraživanje Globalnog centra za prilagođavanje klimatskim promjenama
Datum objave: 03.11.2020 09:29 | Autor: Zavod za skolstvo

Ispis Štampaj stranicu


Globalni centar za prilagođavanje (GCA) je međunarodna organizacija koja posreduje u pronalaženju rješenja za efikasnu realizaciju aktivnosti prilagođavanja klimatskim promjenama na globalnom i lokalnom nivou. Centar sarađuje sa javnim i privatnim sektorom kako bi se kroz razmjenu znanja ojačala otpornost društva na buduće klimatske promjene.

Mladi su važni agenti promjena koji zaslužuju da se njihov glas čuje kada se odlučuje o njihovoj budućnosti. Program GCA za mlade lidere ima za cilj da mladi postanu pokretači planiranja i primjene aktivnosti prilagođavanja klimatskim promjenama. Polazeći od toga, GCA je osnovao Mrežu mladih za prilagođavanje koja je organizovala virtuelne konsultacije sa mladima širom svijeta prikupljajući zahtijeve mladih iz svih djelova svijeta.

Kao sljedeći korak, GCA je pripremio istraživanje sa ciljem da dobije uvid u to kako mladi vide klimatske promjene, kao i svoju (potencijalnu) ulogu u prilagođavanju klimatskim promjenama.

Istraživanje će biti dio izvještaja o trenutnom stanju i kretanjima u oblasti prilagođavanja klimatskim promjenama, koji će pomoći u postavljanju prioriteta u planiranju i primjeni aktivnosti prilagođavanja.

Informacije prikupljene tokom istraživanja će koristiti isključivo GCA u interne i istraživačke svrhe. Globalni centar za prilagođavanje primjenjuje evropsku opštu uredbu o zaštiti podataka i holandske zakone i propise ((GDPR) EU/2016/679).

Popunjavanje upitnika će vam uzeti 5-10 minuta, ali vaše mišljenje će sve promijeniti!

Ukoliko imate pitanja, možete kontaktirati gđu Mišel Mohan na Mishel.Mohan@gca.org  

Upitnik možete naći na sljedećem linku: https://www.surveymonkey.com/r/YouthinClimateActionSurvey