Мања слова Већа слова РССЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Поновни захтјев за достављење понуда за набавке мале вриједности

Поновни захтјев за достављење понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019. 

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу понуда за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности 

Обавјештење о исходу понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуде за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности 

Захтјев за достављање понуде за набавке мале вриједности

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018. 

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности 

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Захтјев за достављење понуда за набавке мале вриједности

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017.

Обавјестење о исходу поступка набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Обавјештавање о поступку набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Правилник о покретању и окончању поступка набавке мале вриједности

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности

Уговор о пружању услуга фиксне телефоније

Уговор о пружању хотелских услуга и услуга авио превоза

Уговор за пружање услуга дјечјих одмаралишта

Уговор за пружање услуга штампања и испоруке образовних програма и публикација

Уговор за пружање услуга регистрације возила

Уговор за пружање поштанских услуга

Уговор за пружање услуга поправки и одржавања компјутерске и телекомуникацијске опреме

Уговор за пружање услуга осигурања запослених

Уговор о набавци новина, публикација и часописа

Уговор о пружању услуга мобилне телефоније

Уговор за пружање услуга организовања љетње академије људских права

Уговор за пружање услуга одржавања информационог система

Уговор за пружање услуга сервисирања возила

Уговор о набавци компјутера и компјутерске опреме

Уговор о набавци роба - санитарије

Уговор о набавци канцеларијског материјала

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016.

Уговор о пружању услуга мобилне телефоније

Уговор о пружању хотелских услуга и услуга авио превоза

Уговор за пружање услуга организовања љетње академије људских права

Уговор о пружању услуга фиксне телефоније

Уговор о набавци намјенског материјала - за пројекат "Цетиње једна прича"

Уговор о набавци компјутера и компјутерске опреме

Уговор о набавци роба - санитарије

Уговор за пружање услуга сервисирања возила

Уговор за пружање услуга послуживања и продаје производа - бифе Завода за школство

Уговор о набавци горива

Уговор о набавци канцеларијског намјештаја

Уговор за пружање услуга одржавања информационог система

Уговор за пружање услуга поправки и одржавања компјутерске и телекомуникацијске опреме

Уговор о набавци новина, публикација и часописа

Уговор за пружање услуга осигурања запослених

Уговор за пружање поштанских услуга

Уговор за пружање услуга регистрације возила

Уговор за пружање услуга штампања и испоруке образовних програма и публикација

Уговор за пружање услуга дјечјих одмаралишта

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015.

 

 

Уговор за пружање хотелских и угоститељских услуга за надзорнике Завода за школство

Уговор за пружање услуга агенцијског особља: услуге у подручју јавне безбједности

Уговор о набавци роба - рачунари

Уговор о набавци роба – канцеларијски материјал

Уговор о набавци робе - за потребе пројекта "Цетиње једна прича"

Уговор о набавци роба – санитарије

Уговор за пружање штампарских услуга

Уговор за пружање услуга оправке и одржавања персоналних компјутера, телекомуникацијске и компјутерске опреме

Уговор за пружање услуга одржавања система

Уговор о пружању услуга фиксне телефоније

 

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014.

 

 

Уговор за пружање хотелских и угоститељских услуга за надзорнике Завода за школство

Уговор за пружање услуга агенцијског особља: услуге у подручју јавне безбједности

Уговор о набавци роба - рачунари

Уговор о набавци роба – канцеларијски материјал

Уговор о набавци роба – санитарије

Уговор за пружање штампарских услуга

Уговор за пружање услуга одржавања система