Manja slova Veća slova RSS Id br.radnika         Ime i prezime funkcionera
Koeficijent
Minuli rad %

 Neto zarada
 15696 Rešad Sijarić
16,43

32,50


 1354,92

  15100

Radovan Popović 13,83 19,50 
1038,78